RENOWACJA ARMAT I STANOWISK OGNIOWYCH BATERII REDŁOWSKIEJ

 

13 maja 2006 roku po okresie długich przygotowań członkowie Stowarzyszenia "Reduta", wraz z miłośnikami fortyfikacji m.in. z Pomorskiego Forum Eksploracyjnego oraz przy bezinteresownym wparciu licznych instytucji i firm, przystąpili do pierwszego etapu renowacji stanowisk artyleryjskich 11.Baterii Artylerii Stałej w Gdyni-Redłowie.

 

    Bateria Redłowska to pierwsza z jedenastu powojennych baterii nadbrzeżnych budowanych w latach 1946-1959. Miała za zadanie obronę podejść do Głównej Bazy MW - portu w Gdyni. Stanowiska ogniowe wzniesiono w 1947 roku wzorując się na koncepcji stanowisk słynnej Baterii Laskowskiego na Helu, dzielnie walczącej podczas kampanii wrześniowej. Budową tej baterii kierował z ramienia Dowództwa Marynarki Wojennej, nie kto inny, a właśnie były dowódca baterii cyplowej - kmdr por. Zbigniew Przybyszewski, ofiara późniejszych stalinowskich represji.

W latach 1948-1957 powstają kolejne obiekty baterii: centrala artyleryjska, schron załogi, dwa punkty kierowania ogniem, dwa magazyny amunicji, elektrownia awaryjna, stanowisko radarowe i kilka innych mniejszych obiektów. Już latem 1948 roku, po wykonaniu strzelań technicznych i taktycznych, bateria była w gotowości bojowej. W latach 1953-1954 wokół baterii powstał Kompanijny Rejon Umocniony - kilometry betonowych transzej i dziesiątki kopuł strzelniczych miało bronić rejon 11.BAS przed desantem. Baterię rozformowano zarządzeniem z dn. 12 marca 1974 roku. Przez kolejne lata bateria była niedostępna, aż w połowie lat 80 przesunięto płot jednostki. Od tego czasu stanowiska ogniowe, a w szczególności armaty morskie B-13 kalibru 130mm oraz inne metalowe elementy ulegają postępującej dewastacji. Niedługo później stanowisko nr 2 osuwa się z podmytego klifu.

    Malownicze położenie w atrakcyjnym krajobrazowo i przyrodniczo Rezerwacie "Kępa Redłowska" sprawia, że "bunkry" są często i chętnie odwiedzane przez mieszkańców Gdyni, a także miłośników fortyfikacji z całej Polski. Także specyficzne położenie i brak dojazdu sprawiły, że działa pozostały na miejscu i bateria nie podzieliła smutnego losu swoich sióstr. Dzięki temu jest to najlepiej zachowana bateria powojenna, co wraz z doskonałym położeniem czyni ją najatrakcyjniejszym, choć zaniedbanym zabytkiem militarnym Gdyni.

    Wszystko to sprawiło, iż Stowarzyszenie wystąpiło z inicjatywą społeczną mającą na celu ratowanie i przywrócenie choć w części dawnej świetności tym zabytkowym obiektom.

 

W pierwszym etapie w dniu 13 maja udało się przeprowadzić następujące prace:

- oczyszczenie ze śmieci i liści rejonu stanowisk

- korekta nasypów wokół stanowisk nr 3 i 4

- zabezpieczenie studzienek instalacyjnych przy SO nr 3 i 4

- rekonstrukcja balustrady schodów na SO nr 3

- usunięcie warstwy starej farby z działa na SO nr 3

- pokrycie działa i elementów stalowych farbą podkładową na SO nr 3

- umieszczenie na stanowiskach tablic informacyjnych na SO nr 2,3 i 4 oraz oznakowanie szlaku prowadzącego do baterii

 

W dalszej kolejności planujemy odtworzenie malowania działa w barwach maskujących, prace przy kolejnym stanowisku i umieszczenie tablicy informacyjnej o historii baterii.

 

Wszystkie te działania nie mogłyby odbyć się bez wydatnej pomocy:

- Jednostki Wojskowej MW w Redłowie

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni

- Urzędu Miasta Gdynia

- Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDOMEX Ryszard Ankiewicz

- Pracowni Kowalstwa Artystycznego Kolibki w Gdyni

- Firmy konserwatorskiej Mirosław Studniak

 

DZIĘKUJEMY!

Tekst: Arkadiusz Woźniakowski

 

GALERIA ZDJĘĆ